You are here:  / Pozostałe / Psychodeliki

Psychodeliki

Problemy psychotyczne – które farmaceutyki stosować?
Myślenie chorego z ciężką depresją może być na tyle zaburzone, iż traci kontakt z realnością. Jego umysł zaczyna płatać figle, a on sam rozpoczyna się obawiać czy nie traci zmysłów. Taki człowiek jest w żmudnej depresji, lecz po leczeniu jego stan ma okazję się poprawić. Urojenia są w stanie zdarzyć się w ciężkich chandrach, ale, mimo, że są przykre to występują nadzwyczaj rzadko. Urojenia są to mylne sądy chorego, w jakie on głęboko wierzy. W depresji wyimaginowania są odbiciem obniżonego nastroju i wzmacniają go. Niektórzy uważają, iż są największymi niegodziwcami na świecie i inni ludzie muszą ich się pozbyć. Inni zaś tkwią w przekonaniu, że są zupełnie pozbawieni środków do życia, co nie jest prawdą. Można także czuć nieuleczalnie chorym oraz oczekiwać na śmierć – wówczas należałoby uczynić psychodeliki. Treści urojeń są bardzo różnorodne, tak jak rozmaite są ludzkie myślenia. Wyimaginowania są błędnymi sądami, natomiast omamy są postrzeganiem rzeczy nieistniejących. Przykładem może być słyszenie głosów, gdy nikogo nie ma w pobliżu. Głosy umacniają intencjonalność depresyjne.