You are here:  / Pozostałe / Psychoterapeuci Lublin

Psychoterapeuci Lublin

Jak radzić sobie z nerwami? Psycholog wspomoże
Agresja przeważnie kojarzy nam się z czymś wybitnie niepożądanym, wywołującym w osobach strach i lęk, a nawet obawy o personalizowane życie. Ludzie agresywni, to z reguły osoby z dużą ilością kompleksów, nie radzące sobie z komplikacjami oraz przenoszące personalizowane niepowodzenia na innych. Agresja jest postępowaniem społecznie nieakceptowanym oraz napiętnowanym, a nawet penalizowanym. Z badań wynika, iż to mężczyźni bywają o wiele bardziej agresywni aniżeli kobiety, chociaż przyznać trzeba, iż niewiele jest zgłaszanych przypadków agresji kobiet wobec mężczyzn, a i takie nie należą do rzadkości. W Polsce jest wybitnie dużo przypadków agresji wobec słabszy oraz dotyczy to również dzieci, jak zwierząt. Psychologia w współczesnym stanie wiedzy jest w stanie dotrzeć do wszystkich mechanizmów aktywujących agresję oraz poddać je skutecznej terapii – Pomoc psychologiczna Lublin. Nie dotyczy to jedynie osób z zaburzeniem psychopatycznym, jakie najlepiej trzymać w odosobnieniu. Niedużo się mówi o agresji pozytywnej, która jest siłą napędową np. w sporcie. Jest to poprawny przykład w jak pożyteczny dla osoby agresywnej oraz jej otoczenia sposób, rozładować nagromadzoną energię. Do grupy zaburzeń dramatyczno-niekoherentnych należą zakłócenia antyspołeczne, takie jak egocentryzm, borderline lub socjopatia. Osoby dotknięte tymi zakłóceniami są na ogół nadzwyczaj ubogie emocjonalnie i społecznie. Nie są w stanie nauczyć się żadnych norm społecznych i kierują się jedynie tym, co uznają za solidne dla siebie. Omawiane zaburzenia przynależą do tych zjawisk społecznych, które najbardziej fascynują psychologów i psychiatrów, iż względu na ich złożoność i komplikacje z poradzeniem sobie ze złożonością tematu.

Artykuły: